Japonština 1. lekce

Dnes se naučíme něco napsat, koukneme na některé slovní druhy. Zkusíme pár slovíček a na závěr si to vše procvičíme.

Hiragana

Obě japonské abecedy používají takzvané řady, podle kterých jsou řazeny i slovníky. Řady se nazývají podle jejich první slabiky: „a“, „ka“, „sa“, „ta“, „na“, „ha“, „ma“, „ja“, „ra“ a „na“, nakonec jedno samostatné písmeno „n“. Tyhle řady se kombinují se samohláskami: „a“, „i“, „u“, „e“ a „o“. Jak to funguje? Snadno: máme řadu „ka“ a k ní samohlásky vytvoří slabiky „ka“, „ki“, „ku“, „ke“ a „ko“.

Každý znak má své pravidla psaní, takový postup. Pro tento účel zde mám několik animací a vedle nich si dáme několik slovíček. Snažím se používat psanou formu japonštiny, aspoň zatím. Někdy v budoucnosti se přesunu k tisknuté verzi, která se mírně liší.

Doporučení: Používejte čtverečkovaný papír pro trénink, nejlépe tak \(10\times 10\)mm. Do každého čtverečku patří jeden znak. Jako znak se počítá i tečka za větou nebo čárka.

Každou slabiku si zkuste aspoň dvacetkrát napsat:-D

Řada „a“

a i u e o

Řada „ka“

ka ki ku ke ko

Řada „sa“

sa ši su se so

Řada „ta“

ta či cu te to

Množné číslo a rody

Zde to budeme mít hodně snadné, protože žádné rozlišení čísla ani rodu není. Pravda lze užít zvláštních přípon nebo slov, ovšem o tom si budeme povídat později. Zatím stačí vědět, že き = strom i stromy, あし = noha i nohy a うし = kráva, krávy nebo býk a býci.

Slovesa

Tady bude situace horší, ale v pozdější době. Zatím si s naprostým klidem můžeme říct, že žádná osoba ani číslo není.

Jména přídavná

Stejný stav jako podstatná. Zatím bez rodu a čísla. Jen se musí rozlišit kde stojí.

  • v přívlastku おいしい = chutný
  • v přísudku おいしいい = je chutný, jsou chutné…

Částice „to“ – と

Abychom se přece jen něco naučili, tak si přidáme slovo, které znamená spojku „a“ nebo „s“. A pokud těch slov bude takto spojených více, tak pád označíme až za posledním z nich, ale k těm se budeme postupně propracovávat.

あしとて = ruka a noha, おおきいきとちいさいいし = velký strom a malý kámen.

Ještě stoji za povšimnutí, že japonština nijak nedělí slova od sebe. Zpočátku to asi bude dělat potíže, ale zvyknete se. Též se bude často stávat, že jedno japonské slovo má hodně moc významů. Rozlišit musíte podle kontextu a až se budeme učit znaky, tak zjistíte, že ty slova se nakonec stejně píší jinak:-D

Něco na procvičení

Zkuste si prvně přečíst japonský text a přeložit si jej s pomocí slovíček. Potom český text zase přeložit do japonštiny. Jen upozorňuji, že to děláte pro sebe a ne pro mě. Tak je zbytečné podvádět:-D

  1. Rudý mák (červené máky). Bledý měsíc. Chutné sake. Velký dům. Hezká tvář. Tvrdý kámen. Malý modrý (zelený) deštník. Bambus a dřevo. Vysoký strom. Blízké nádraží. Krásné červené chryzantémy. Zítra půjdu. Drahé hodinky. Nohy a ruka. Zítra se potkáme.
  2. Malá ústa. Hezká píseň. Červené botičky. Červená tvář. Velký dobrý meloun. Malé zelené vlákno. Krásný velký obraz.
  3. Kapr a losos. Mech a tráva. Tváře a ústa. Železo a kámen. Hodinky a hřeben. Dům a nádraží.
  4. Velký červený meloun. Velký dobrý losos. Nízká (malá) zelená tráva. Vysoký zelený bambus. Malé červené prkno. Velké tvrdé železo. Červená krev. Velký drahý stroj. Tvrdé červené dřevo. Vysoký vodopád. Malý rybník.

Autor: Virlupus Volchv • Vytvořeno: 22. května 2021 20:25 • Přečteno: 178 × • Hodnocení: žádné
Kategorie: JaponštinaČtení na 6 minut