Kam kráčíme?

Velmi nerad se zabývám politickou situací, ale někdy je třeba se ozvat. Nyní je otázka více než jasná. QUO VADIS? Kam se ubírají naše cesty? Do třech teček nebo vedle?

Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem, pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory.

(Marcus Tullius Cicero – 55 p.n.l)

Dalo by se říct, že je tento citát skoro jako věštba a nejen pro náš – Český stát, ale i v daleko rozsáhlejším kontextu. Stali jsme se státem socialistického kapitalismu. Totalitní zřízení v pseudodemokra­tickém státě.

Tedy již z tohoto pohledu se asi někde stala chyba, kterou je velmi obtížné napravit. Ta chyba vznikla už dávno, výchovou občanů. Na komunismus nebyl připraven nikdo, socialismus byl jen zneužit, kapitalismus už prostě neumíme a demokracie – tento pojem snad platil jen pro několik významných osobností starého Řecka.

Zde, v ČR, je to pouze prázdný pojem, který tak nějak pozbyl svého významu. Opravdu nevím, zda to takto mělo dopadnout. Asi ano, když nejsme schopni nic na tom změnit. Naše vládnoucí vrstva není lid, není slovo národa. Je to pouhá diktatura. Takové „Půlnoční království“, kde brzy zakážou i zpívat, ale velmi nenápadně a my – ještě rádi budeme souhlasit.

Kde je ta hrdost slovanského národa? Kam zmizela proroctví kněžny Libuše a pana praotce Čecha, Lecha a těch všech, kteří se zbraní v ruce a proti všem získali dosti velké území keltů a germánů. Teď jim ho pozvolna budeme vracet?

Proč tolik krve muselo protéct, abychom zde byli? Když vlastně ani nechceme. Hrdý národ slovanů se stal jen prodejnou děvkou.

Přemyslovci i Lucemburkové se musí otáčet v hrobě a Karel IV dvakrát tolik. Vybudoval krásný a zcela soběstačný stát, který býval chloubou Evropy. Nechal lidu jistoty a daně, které mohli plnit.

Dnes už běžný chudý a prostý člověk pomalu nemá ani aby zaplatil místnímu „šamanovi“, natož lékaři. Víc než jedna třetina příjmu připadne státu rovnou a ta další pozvolna. Proč už nestačí – jako feudálům – 10%. Již platíme i daň ze vzduchu (rekreační poplatky v hotelech…) Teď jen počkáme až někdo koupí Slunce (naši nejbližší hvězdu), sice nevím od koho, ale stane se to a budeme platit i za denní světlo.

Kam dál to asi povede?

Přidejte svůj názor i Vy. Třeba budu příjemně překvapen, že smýšlení národa je jiné, než si myslím.


Autor: Virlupus Volchv • Vytvořeno: 20. května 2021 22:20 • Přečteno: 188 × • Hodnocení: žádné
Kategorie: NázoryFilosofieČtení na 3 minuty