Láska k moudrosti

Může vůbec dnes filosof na něčem pracovat ve svém oboru? Nestane se jen přehlíženým, podivným tvorem, jenž v dnešním technickém světě nemá místo?

Nevím zda to existuje, ale dnes se tomu říká filosofie. Takové něco, co málokdo dovede pochopit. Natož definovat. Tento článek vznikl jako protest vůči větě:

Seš jenom filozof, co chceš vůbec objevit – nesmrtelnost chrousta?

Dobrá budu se řadit k filosofům, i když nikdy nemohu obsáhnout tak složitou škálu problémů, které řešili pánové zvučných jmen. Sokrates, Platón, Tomáš Akvinský, Kant a mnoho a mnoho dalších. Pro ně bych asi byl jen velmi jednoduchý tvor, který se sice dívá kolem sebe, ovšem málo z toho chápe.

Celé toto vědění, které mnohdy nemá moc logiky a nelze jej popsat rovnicí, však mělo velký význam pro celé lidstvo.

Kde by byla fyzika a matika, nebýt právě filosofů? Kde by bez nich bylo právo? Dívali bychom se na vesmír stejně, jako teď?

Pravda! Těžko říct, avšak dovolím si tvrdit, že náš pohled by byl zcela jiný. Zkreslený a pokřivený, možná i bezcílný. Hm, zní to jako relativistická terorie. Jistě i Albert svou fyziku pobral zcela filosoficky a byla srozumitelná, tedy až ten matematický aparát… skoro neřešitelný smrtelným člověkem.

Tímto se skláním před těmi, kdož to dokázali a tolik práce tomu věnovali, roky výpočtů a pak léta přesvědčování jiných.

Co tedy s tou filosofií? Má cenu nebo ji zahodit, jako zcela neproduktivní disciplínu?

Dovolím si tvrdit, že má svůj význam i dnes.

Vždyť každý z nás pátrá po něčem, co přírodní věda neumí popsat a stejně tam hledá jen podivné hypotézy.

Otázkou je, zda jako kdysi dávno, tak i dnes, tyto hypotézy nebyly hybnou silou myšlení. Jistě vzniklo spoustu omylů a nepravd. A není pravdou, že chybami se člověk učí? A není pravdou, že myšlenkové konstrukce, i bez podkladů důkazů, daly vznikout vědeckým poznatkům, které dnes pokládáme za exaktní?

Dobrá, možná ten nesmrtelný chroust není až tak důležitý a ani není nutné vědět kolik andělů se vejde na špičku jehly, nebo zda velbloud projde jejím okem.

Avšak poznávat nové v oblastech kam přírodní věda se svou matikou nemá přístup, protože jsou místa kde přísná logika nemůže. To nemá význam?

Dívat se do lidské psýché! Blbnout jako malé dítě, jen z toho, že vyjde Měsíc! Nebo poznávat dějiny a poučit se z nich. Třeba nabídnout je směr cesty, kudy se ubírat? Je to tak málo?

Dobrá, nevytváříme žádné nové objevy, kterými se dá zničit lidstvo! A asi ani jak mu pomoci globálně. Ale máme rádi vědění, všeobecné a moc si ceníme moudrosti, ne chytrosti, ale moudrosti.

Než kritika filosofie, lepší by bylo dívat se kolem sebe a uvědomit si, že ač mozkem obdařeni jsme jen zvěř.

Načež jsem se přihlásil na teoretickou fyziku.


Autor: Virlupus Volchv • Vytvořeno: 20. května 2021 22:20 • Přečteno: 193 × • Hodnocení: žádné
Kategorie: NázoryFilosofieČtení na 4 minuty